top of page
IMG_20170925_113655.jpg
Пастернак Олександра Віленівна
  • Здійснює проведення спільно з науковими кафедрами обласного інституту , методистами обласного інституту післядипломної педагогічної освіти роботи щодо вивчення і впровадження ППД та інноваційних педагогічних технологій у практику роботи освітніх закладів;

  • Координує діяльність районних (міських) методичних кабінетів у справі організації, виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, ППД та його використання в системі неперервної освіти керівних і педагогічних кадрів;

  • Забезпечує презентацію та популяризацію досягнень педагогічної та психологічної наук, ППД та кращої педагогічної практики освітян області;

  • Забезпечує організацію та проведення постійно діючої обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». Щорічний аналіз виставкової діяльності;

  • Забезпечує консультування керівних і педагогічних кадрів з питань використання досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду для вдосконалення їх діяльності з актуальних питань розвитку освіти. ;

bottom of page